Reader Comments

Chuẩn bị trong lành Xử lý nước thải đi nào anh em

by gh ahri gh cool777 (2019-10-09)


Phụ thuộc vào khả năng xuyên suốt của ánh sáng

1.2.1.5. Độ dẫn

Phụ thuộc vào hàm lượng các ion hoà tan trong nước

1.2.2. Các chỉ tiêu hoá học

1.2.2.1. DO

–  Rất quan trọng đối với nước mặt

–  Sơ bộ đánh giá được chất lượng nguồn nước:

* Do cao → nguồn nước sạch

* DO thấp → nguồn nước bị ô nhiễm

Chuẩn bị trong lành Xử lý nước thải công nghiệp đi nào anh em 

 

–  Với hệ thống xử lý nước thải → dùng giá trị DO để kiểm tra, đánh giá hiệu quả quá trình làm sạch

– Sự phụ thuộc của DO vào các yếu tố:

Cơ hội để chúng ta Xử lý nước thải moitruongsach đã đến https://moitruongsach.org/dich-vu-xu-ly-nuoc-thai-cong-nghiep-uy-tin-gia-re/

 

*  Nhiệt độ: nhiệt độ cao → DO thấp

* Áp suất

* Diện tích bề mặt

* Nồng độ muối (nồng độ muối cao → DO giảm)

* Sự phát triển của hệ động thực vật (DO biến thiên theo thời gian)

* Hàm lượng các chất hữu cơ

Chuẩn bị trong lành Xử lý bùn thải ép khô moitruongsach đi nào anh em

 

– Phương pháp xác định:

* Phương pháp Winkler

* Đo bằng điện lực

1.2.2.2. Fe

Tiêu chuẩn:

* Nước cấp sinh hoạt : 0,3mg/l (tiêu chuẩn cũ), 0,5mg/l (tiêu chuẩn mới)

* Nước mặt: 1mg/l

* Nước ngầm: 1-5mg/l

Cơ hội để chúng ta Xử lý nước thải công nghiệp moitruongsach đã đến

 

Sự phụ thuộc hàm lượng Fe: Trong nước ngầm tồn tại ở dạng Fe2+ nhưng khi ra ngoài không khí tồn tại ở dạng Fe3+. Nồng độ Fe phụ thuộc vào nguồn nước

1.2.2.3. Mn

Chuẩn bị trong lành Xử lý nước thải đi nào anh em

 

 

Đối với nguồn thải người ta thường ít quan tâm.

Quan tâm ở nguồn nước cấp

Tiêu chuẩn: [Mn] ≤ 0.1mg/l (tiêu chuẩn cũ)

≤ 0,5mg/l (tiêu chuẩn mới)

1.2.2.4. Ca – Mg

Cơ hội để chúng ta Xử lý bùn thải ép khô đã đến

 

Trong nước mặt, thông thường hàm lượng Ca, Mg tương đương với tiêu chuẩn cho phép

Trong nước ngầm giá trị (Hàm lượng) Ca, Mg thay đổi tuỳ thuộc vào địa chất, vùng.

1.2.2.5. NH3 – NH4+

 

Cần khảo sát, phân tích đối với nước ngầm

Đối với trạm xử lý cần phải khử các muối ammôni

Phụ thuộc vào giá trị pH. Với các khoảng pH khác nhau thì thông thường chúng tồn tại ở các dạng khác nhau ( hoặc là NH3 hoặc là NH4+).

1.2.2.6. NO2-,NO3–

 

Là sản phẩm trung gian của quá trình của quá trình oxi hoá các hợp chất ammoni

Theo tiêu chuẩn:

* Nước cấp sinh hoạt:

NO3–            ≤ 30mg/l (tiêu chuẩn cũ)

≤ 50mg/l (tiêu chuẩn mới)

NO2–            = 0 (tiêu chuẩn cũ)

≤ 0,1 mg/l (tiêu chuẩn mới)

* Chất lượng nước mặt:

 

N – NO3– : 10 – 15mg/l

N – NO2– : 0,01 – 0,05mg/l

1.2.2.7. PO43-

moitruongsach 

 Địa chỉ: 586/9 KP Chiêu Liêu ,P Tân Đông Hiệp ,TX Dĩ An ,Tỉnh Bình Dương

 SĐT: 0943.40.60.70

 

 Website: https://moitruongsach.org/