Reader Comments

Cơ hội để anh em tìm ra Xử lý bùn thải ép khô moitruongsach đã đến rồi

by gh ahri gh cool777 (2019-10-10)


Đối với nước ngầm thì không cần quan tâm, thông thường giá trị của nó rất nhỏ.

Thông qua thông số (chỉ tiêu) PO43- để đánh giá sự phú dưỡng nguồn nước

Trong công nghệ xử lý nước thải: N,P là nguyên tố dinh dưỡng

1.2.3. Các chỉ tiêu sinh học

Cơ hội để anh em tìm ra Xử lý bùn thải ép khô moitruongsach đã đến rồi

 

Nhóm coliform đặc trưng là Escherichia E.Coli: Chọn E.Coli vì nó phổ biến, đặc trưng cho nguồn nước có bị ô nhiễm phân không, có khả năng tồn tại cao trong các môi trường.

Các loại rong tảo: đặc trưng cho sự nhiễm bẩn các chất hữu cơ, sự phú dưỡng nguồn nước ( Eutrofication)

b) Các nguồn gây ô nhiễm môi trường nước

Mong rằng anh em Xử lý nước thải công nghiệp moitruongsach một cách tốt nhất

 

1.3.1. Nước thải đô thị

 

Nguồn gốc: từ hoạt động sinh hoạt và dịch vụ hàng ngày của con người

Đặc điểm nguồn thải: nguồn thải nhỏ, phân tán

 

Cơ hội để anh em tìm ra Xử lý nước thải đã đến rồi

 

Lưu lượng thải

* Phụ thuộc vào tập quán sinh hoạt

* Phụ thuộc vào thiết bị vệ sinh

* Phụ thuộc vào tiêu chuẩn cấp nước

Mong rằng anh em Xử lý bùn thải ép khô một cách tốt nhất

 

Chế độ thải: không ổn định

Tích chất, thành phần:

* Tính chất:

Có màu từ trắng đục đến xám đen

Có mùi hôi.

Cơ hội để anh em tìm ra Xử lý nước thải công nghiệp đã đến rồi

 

* Thành phần:

 

Chứa nhiều hợp chất hữư cơ không bền vững, dễ bị phân huỷ sinh học (cacbon hydrat, pr, mỡ, thức ăn dư thừa,…) → gây mùi hôi, màu.

Chứa các chất dinh dưỡng N, P

Chứa các vi trùng, vi khuẩn gây bệnh.

Mong rằng anh em Xử lý bùn thải ép khô moitruongsach một cách tốt nhất

 

1.3.2. Nước thải công nghiệp

 

Nguồn gốc: Nước thải từ các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất,..

Đặc điểm thải: tập trung

Lưu lượng thải và chế độ thải: phụ thuộc vào qui trình công nghệ

Tính chất, thành phần: phụ thuộc vào qui trình công nghệ, đặc thù của từng nhà máy, xí nghiệp hay cơ sở sản xuất.

1.3.3. Nước mưa chảy tràn

 

Nguồn gốc: do nước mưa chảy tràn trên mặt đất

Đặc điểm nguồn thải: phụ trhuộc vào mùa, lượng mưa.

Tính chất, thành phần: Chứa chất rắn (Vô cơ, hữu cơ), thuốc trừ sâu, phân bón, dầu mỡ, hoá chất, vi trùng, vi khuẩn,…

1.3.4. Hoạt động tàu thuyền và các hoạt động khác

 

Nước thải từ các hoạt động sinh hoạt

Nước thải từ các hoạt động khác: nước mưa, từ các vùng xử lý CTR.

1.4. Các chất gây ô nhiễm nước và phương pháp xác định

 

1.4.1. Các phương pháp phân tích thường gặp trong việc xác định nồng độ các chất gây ô nhiễm môi trường nước

 

1.4.1.1. Phương pháp chuẩn độ

 

1.4.1.2. Phương pháp trọng lượng

 

1.4.1.3. Phương pháp cực phổ

 

1.4.1.4. Phương pháp đo quang (trắc quang)

 

1.4.2. Các chất gây ô nhiễm môi trường nước và phương pháp xác định

moitruongsach 

 Địa chỉ: 586/9 KP Chiêu Liêu ,P Tân Đông Hiệp ,TX Dĩ An ,Tỉnh Bình Dương

 SĐT: 0943.40.60.70

 Website: https://moitruongsach.org/