Reader Comments

Çekme Kat

by turan siteleri (2020-02-06)

In response to QuitoPlan ®

Çekme kat esas olarak bağımsız bir kat olmayıp genellikle tek bir alan veya daire olarak kabul edilen bir birim içerisinde kısmi olarak inşa sırasında veya bazen de sonradan yapılmış olan bir kat türüdür. Genellikle şayet bir konut veya iş yerinde tavan yüksekliği çok yüksek ve adeta iki katı alabilecek kapasitede ise bu durumda bazen daire içine bir kısmi çekme kat yapılması tercih edilebilir. Çekme kat genellikle bir dairenin yarısını kaplayan ve evin bazı bölümlerini bünyesinde barındıran bir kat türüdür. Diğer yandan her bina veya konut içine gelişigüzel çekme kat yapımımın önlenmesi ve bilhassa bir takım risklerin önceden ortadan kaldırılabilmesi ve önüne geçilebilmesi için devlet tarafından düzenlenmiş bir çekme kat yönetmeliği de söz konusudur. Buna göre bir bina veya daire içine yapılabilecek çekme katların büyüklüğü veya kapsayacağı alan önceden belirlenmiştir.

Devamı https://www.celikcatimodelleri.com/asma-kat.php