Reader Comments

เสื้อลูกไม้สำหรับวัยรุ่น

by Ladonna Bracewell (2020-12-01)


เสื้อลูกไม้สำหรับวัยรุ่น
สิ่งที่เป็นหัวใจหลักกล่าวถึง เสื้อลูกไม้สำหรับวัยรุ่น เป็น การที่เสื้อลูกไม้สำหรับวัยรุ่นสั่งเอาชิ้นส่วนพร้อมทั้ง เครื่องกลไกใช้แล้ว สามารถช่วยประหยัดเงินตราต่างแดนได้เป็นร้อยเป็นพันเท่า จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่กล่าวมาในข้างต้น ถ้าจำเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ของใหม่ทั้งปวง การวิวัฒน์ต่างๆ จะเป็นไปได้น้อยลงเพราะต้นทุนที่เยอะขึ้นเป็นร้อยเป็นพันเท่า

จากประโยชน์เยอะแยะของ "ชิ้นส่วนเสื้อลูกไม้สำหรับวัยรุ่น" พร้อมทั้งราคาที่ถูกนั้นทำให้ธุรกิจการค้านี้ขยายก้าวหน้าต่อเนื่องพร้อมด้วยยังเป็นที่นิยมของราษฎรทุกแขนงการงานทั่วชาติบ้านเมือง ด้วยคุณภาพของชิ้นส่วนญี่ปุ่นจริง ที่ยังคงมีความสามารถการใช้งานถึง 75-90% เหมาะกับประเทศกำลังพัฒนาอย่างเมืองไทยของเรา อีกทั้งมีผู้ผลิตมากขึ้นเรื่อย ๆ จนทำเอาเขตพื้นที่ศาลเสื้อลูกไม้สำหรับวัยรุ่นเกงคับแคบลงไปทันทีทันใด จึงมีการขยายออกมาทางแขวงวังใหม่ (อุทยานหลวง) ซึ่งเป็นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ช่วงปัจจุบันมีชื่อว่า "เสื้อลูกไม้สำหรับวัยรุ่นสวนหลวง" ทว่าด้วยเหตุว่าการจราจรที่หนาแน่นพร้อมกับแออัด จึงมีการขยายออกมาตั้งในพื้นที่รอบเมืองรอบกรุงเทพฯ ได้แก่ เสื้อลูกไม้สำหรับวัยรุ่นรังสิต เสื้อลูกไม้สำหรับวัยรุ่นพระราม 3 เสื้อลูกไม้สำหรับวัยรุ่นบางนา (บางนา-ตราด กิโล12) ซึ่งเป็นเสื้อลูกไม้สำหรับวัยรุ่นที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียก็ว่าได้ อยู่บนพื้นที่รวม 84 ไร่ มีร้านรวงในแผนการกว่า 1,200 ยูนิต

การขยายตัวของเสื้อลูกไม้สำหรับวัยรุ่นนั้นคงจะจำเป็นต้องมีอีกต่อไปเรื่อย ๆ อย่างไม่ระงับตราบใดที่คนไทยเรายังมีคติการอดออม การมีจินตนาการสร้างสรรค์ของนักคิดค้น การนำสิ่งของที่ใช้แล้วมาเปลี่ยนแบบใช้อย่างคุ้มราคา

ปัจจุบันผู้ที่มีอาชีพขายเครื่องกลพร้อมทั้งอะไหล่ใช้แล้วในเสื้อลูกไม้สำหรับวัยรุ่น ก็เป็นลูกหลาน ของเทือกเถาเหล่ากอที่ทำสืบๆ กันมา นับว่าเป็นรุ่นที่ 2 ที่ 3 พร้อมทั้งคงจะมีรุ่นที่ 4 ที่ 5 ต่อไปเรื่อย ๆ จนถึงที่ประชาชนคนไทยยังชอบใช้ กับมีเหตุจำเป็นต่อการครองชีวิต

ที่จริงแล้วคำว่า "เสื้อลูกไม้สำหรับวัยรุ่น" ในภาษาจีนนั้น "เซียง" เป็น เทพดา และ "กง" หมายถึง ปู่ ไม่ได้มีความหมายใด ๆ ที่สื่อไปทางอะไหล่เครื่องกลเลย แต่คำว่า "เสื้อลูกไม้สำหรับวัยรุ่น" ก็ยังคงเป็นชื่อเรียกธุรกิจการค้าพร้อมกับสินค้าของชิ้นส่วนรถยนต์พร้อมด้วยเครื่องยนต์ที่ใช้แล้วสืบไปตราบนานเท่านาน ก็เพราะว่าเสื้อลูกไม้สำหรับวัยรุ่น เป็นแหล่งสถานที่เริ่มต้นของชิ้นส่วนรถใช้แล้ว ที่มีคุณลักษณะและเหมาะสมกับความเจริญของประเทศไทย