Reader Comments

Ankara Ceza Avukatı

by Ankara Ceza Avukatı (2020-03-04)


ankara ceza avukatı Komutanlığınızca istenen birtakım evrakların muhtar onaylı veya noter onaylı olarak istendiği tarafımızca tespit edilmiştir. İlgili kanun ve yönetmelikler gereğince; E Devlet sistemi üzerinden üretilen bilgi ve belgeler tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca resmi belge olarak kabul edilmek zorunda olup, ayrıca sistem üzerinden üretilen bu bilgi ve belgeler barkod doğrulaması ile de doğrulanabilmektedir. Öte yandan Avukatlık Kanunu 56/2 maddesi gereğince avukatlara ellerinde bulunan evrakların bir örneğini çıkarabilme başka bir ifade ile aslı gibidir yapma yetkisi verilmiştir. Hal böyle iken notere ve muhtara verilecek olan ücretler öğrenciyi ve ailesi için israf niteliğinde olacaktır. Adli sicil kaydı nasıl silinir