User Profile

Redus Garrigan

Bio Statement

Những thông tin mà bài viết giới thiệu đã giúp mọi người có thể hiểu hơn về phong cách thiết kế thời trang khi kết hợp với nghệ thuật. Hy vọng rằng các bạn sẽ có cái nhìn chính xác những phong cách thời trang độc đáo và sáng tạo của những nhà thiết kế nổi tiếng trên toàn cầu ngày nay.

Khi thiết kế thời trang và các phụ kiện phối hợp với nghệ thuật